Jing Jiang Fox Police Equipment Manufacturing Co., Ltd

Company Contact Information

Company Name: Jing Jiang Fox Police Equipment Manufacturing Co., Ltd
Street Address:No 67 Zfuxing Road, Jingjiang City, Jiangsu Province, Taizhou, Jiangsu, China
Sookuu Website:http://batons.sookuu.com

Mr. Sentai Qian
Salesman
International Trading Department
  • 86-18362300003
  • 86-000-18061086111
  • 86-000-84281002
Send your inquiry directly to this supplier
of 4000 characters left